مراقبه زمانی است که با ورود به “مشاهده” قلمرو ذهن تان آگاهانه به خود برتر (روح) و گروه معنوی تان متصل می شود. زمانیکه مراقبه می کنید، شما به صورت ذهنی دنیای فیزیکی را ترک کرده و به خودتان و مقصودتان متصل می شوید.

چگونه مدیتیشن کنیم؟

 • ساکن بنشینید
 • آرام باشید
 • توجه کنید
 • بگذارید شادی نمایان شود

راه طبیعی

برای یکی شدن ذهن و بدن

با هم

آنچه که شما دوست دارید بدانید

هفت چاکرا

 • چاکرای ریشه
 • چاکرای خاجی
 • چاکرای شبکه خورشیدی
 • چاکرای قلب
 • چاکرای شبکه گلو
 • چاکرای چشم سوم
 • چاکرای تاج

جدیدترین مطالب

ساعات کاری و فعالیت ما

مراجعه حضوری : همه روزه با تعیین وقت قبلی